Porträtt av Miche Måleri Grafik Offentlig konst Biografi & Utställningar Se mer av mina bilder på Instagram Om att måla
In english

"Målarkonsten vill finna nya ting, dolda under naturens kända former, men förklarade genom handen på ett sätt, så att man tror på det man icke trodde fanns."

Är inte det en lysande enkel formulering av någonting nästan ouppnåeligt? Orden är Cennino Cenninis , nedtecknade för mer än femhundra år sedan. Trösterikt kan man också tycka, vår förväntan på bildupplevelsen visar sig ju vara rätt oförändrad genom tidevarven, även om konsten numera sällan "förklaras" enbart genom handens arbete.

I mina ögon är måleriet ett oöverträffat uttryckssätt. Det är en "långsam" teknik som ger seendet och handens villrådighet tid till rådrum. Bildens möjligheter får prövas i det undermedvetnas lågvarvskörning. Nya betydelser, kanske "dolda under naturens kända former", ger sig tillkänna. Den slutgiltiga bilden har jag aldrig kunnat förutse.

I boken "Nermålad horisont" (Atlantis förlag 2004) kan man se och läsa mer om mina bilder. Medförfattare i boken är Torsten Ekbom och Bengt Emil Johnson.

"The art known as painting calls for imagination and skill of hand in order to discover things not seen, hiding themselves under the shadow of natural objects, and to give them shape with the hand, presenting to plain sight what does not actually exist."

Isn´t that a brilliant and simple formulation of something almost unattainable? The Italian artist Cennino Cennini wrote these words more than 500 years ago. Consoling, one may think, that our expectation of visual experience seems so unchanged throughout the ages, even though art nowadays seldom is explained as merely the work of hands. To my eyes painting is an unsurpassed mode of expression. It is a "slow" technique that gives time for reflection, soothing the irresolution of sight and hand. The possibilities of the picture are explored in the low frequency turnings of the subconscious, as new meanings, maybe "hiding under the shadow of natural objects", present themselves. I have never been able to foresee the final picture.

Titel: Mellan hitom
Mellan hitom och bortom, Between ahead of and behind,
115x90 cm. 2007
E-post till Michael Söderlundh: epost@michaelsoderlundh.se